بیمه مستمری پیشامد یکی ازمنحصر به فردترین بیمه های عمر در ایران می باشد که با پرداخت حق بیمه اندک می توان آن را خریداری نمود تا در صورت فوت بیمه شده بتوان مستمری دریافت نمود

مزایای بیمه مستمری پیشامد
شرایط بیمه مستمری

سفارش آنلاین

جهت خرید بیمه مستمری پیشامد یکی از طرح های زیر را انتخاب کرده و بر روی خرید آنلاین کلیک کنید

طرح 1

 • مدت پرداخت مستمری 5 سال
 • مستمری ماهانه 20,000,000 ریال
 • پوشش نقص عضو حادثی ندارد
 • پوشش هزینه پزشکی حادثی ندارد
 • حق بیمه (یک سال) 1,199,000 ریال

طرح 2

 • مدت پرداخت مستمری 5 سال
 • مستمری ماهانه 40,000,000 ریال
 • پوشش نقص عضو حادثی ندارد
 • پوشش هزینه پزشکی حادثی ندارد
 • حق بیمه (یک سال) 2,398,000 ریال

طرح 3

 • مدت پرداخت مستمری 5 سال
 • مستمری ماهانه 155,000,000 ریال
 • پوشش نقص عضو حادثی 2,250,000,000 ریال
 • پوشش هزینه پزشکی حادثی 500,000,000 ریال
 • حق بیمه (یک سال) 19,865,000 ریال

طرح 4

 • مدت پرداخت مستمری 5 سال
 • مستمری ماهانه 200,000,000 ریال
 • پوشش نقص عضو حادثی ندارد
 • پوشش هزینه پزشکی حادثی ندارد
 • حق بیمه (یک سال) 11,990,000 ریال
پوشش ها

چرا تهیه بیمه نامه مستمری پیشامد برای ما لازم است؟

تهیه این بیمه نامه به ویژه برای سرپرستان خانواده و همچنین شاغلان یکی از ضروری ترین کارهایی می باشد که باید یک نفر آن را انجام دهد زیرا در صورت بروز حادثه و فوت بیمه شده یا نقص عضو آن باید حمایتی باشد که خانواده بیمه شده بتوانند از آن استفاده کنند این محصول منحصر به فرد که فقط در بیمه دی ارائه می شود می تواند پشتوانه خانواده باشد در زمانی که سرپرست آن خانواده دیگر در میان خانواده نباشد و فشار مالی باعث مشکلات فراوانی برای خانواده باشد.

پرداخت مستمری به چه کسانی تعلق می گیرد؟

مستمری با توجه به قانون ارث بین وراث قانونی تقسیم خواهد شد.

4.6/5 - (14 امتیاز)