بیمه دی نمایندگی خلیلی کد 6559

صدور آنلاین انواع بیمه نامه در سراسر کشور

bimeh day

سفارش آنلاین بیمه مسئولیت

بیمه مورد نظر را از بخش زیر انتخاب کنید

dayins

مسئولیت حرفه ای

عبارت است از مسئولیت صاحبان حرفه ها به موجب قانون در مقابل افرادی که در رابطه با حرفه ی آنها دچار زیان و خسارت گردیده اند.

dayins

مسئولیت مدنی در قبال کارکنان

انواع مسئولیت : کارفرما در قبال کارکنان ساختمانی + کارفرما در قبال کارکنان فعالیت های عمرانی + کارفرما در قبال کارکنان صنعتی،خدماتی و بازرگانی

dayins

مسئولیت مدنی

اگر در اثر اعمال رفتار فرد و با افرادي به فرد و يا افراد جامعه خسارت وارد شود مسئوليت مدني تحقق پيدا مي كند

dayins

مسئولیت مدنی فردی

طبق تعریف مسئولیت مدنی چنانچه هر شخص حقیقی در جریان زندگی روزمره عادی خود منجر به بروز زیان و خسارت به دیگری گردد، طبق قانون ملزم به جبران زیان وارده خواهد بود.

dayins

مسئولیت متصدیان حمل و نقل

شامل : تصادف‌ و واژگونی و سقوط‌ وسیله‌ حمل و یا برخورد محموله با سایر اشیا اعم از ثابت یا متحرک + پرتاب‌ شدن‌ محموله از روی‌ وسیله‌ حمل + آتش‌سوزی‌‌ و یا انفجار محموله + سرقت‌ کلی محموله با وسیله حمل

insday
bimeh day
پرسش و پاسخ بیمه ای
در بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان ساختمانی حق بیمه چگونه مشخص می شود؟

در محاسبه حق بیمه پارامتر های مختلفی نقش دارد از جمله تعداد دیه و تعداد هزینه پزشکی و پوشش های درخواستی و .... که هنگام صدور طبق درخواست شما مشخص می شود.

آیا امکان صدور بیمه نامه کوتاه مدت وجود دارد؟

خیر امکان صدور بیمه نامه کوتاه مدت وجود ندارد و بیمه نامه های صادره یکساله می باشند.