بیمه دی نمایندگی خلیلی کد 6559

صدور آنلاین انواع بیمه نامه در سراسر کشور

bimeh day

سفارش آنلاین بیمه درمان

بیمه مورد نظر خود را از بخش زیر انتخاب کنید

day darman

بیمه درمان تکمیلی (انفرادی)

ویژه عموم مردم برای یک نفر و بیشتر

day darman

بیمه درمان تکمیلی (خانوادگی)

ویژه عموم مردم بیشتر از 2 نفر

day darman

بیمه درمان تکمیلی (گروهی)

ویژه شرکت‌ها و سازمان‌ ها + امکان اقساطی

insday
bimeh day
پرسش و پاسخ بیمه ای
آیا امکان تحت پوشش قرار گرفتن افراد خانواده در بیمه درمان انفرادی سرپرست خانواده وجود دارد؟

خیر این امکان وجود ندارد و هر فرد به صورت انفرادی باید بیمه نامه تهیه نماید.

در صورت نداشتن بیمه پایه در بیمه درمان انفرادی امکان خرید بیمه داریم؟

بله این امکان وجود دارد صرفا در صورت داشتن بیمه پایه 15 درصد تخفیف شامل می شود.

حداقل تعداد مورد نیاز برای بیمه درمان گروهی چقدر است؟

حداقل 15 نفر می باشد البته جهت بیمه شدن به صورت گروهی باید برای بیمه شدگان از همان کارخانه یا کارگاه یا شرکت بیمه تامین اجتماعی پرداخت شود.