بیمه آتش سوزی جامع منازل مسکونی

این بیمه نامه برای منازل مسکونی جهت پاسخ گویی به اکثر نیازهای بیمه گذاران در 10 طرح با سرمایه و حق بیمه های متفاوت طراحی گردیده است

aks1
aks2

سفارش آنلاین

جهت خرید بیمه آتش سوزی منازل مسکونی از بین طرح های زیر یکی را انتخاب نمایید

طرح جامع خانوار 1

 • ساختمان و تأسیسات : 1,750,000,000 ریال
 • اثاثیه و لوازم منزل : 750,000,000 ریال
 • اثاثیه و لوازم منزل پوشش سرقت : 125,000,000 ریال
 • مسئولیت مالی در قبال همسایگان : 250,000,000 ریال
 • فوت و نقص عضو (تا 4 نفر) : 800,000,000 ریال
 • هزینه پزشکی (تا 4 نفر) : 100,000,000 ریال
 • اجاره اسکان موقت : 75,000,000 ریال
 • جمع سرمایه تحت پوشش : 3,850,000,000 ریال
 • حق بیمه (یک سال) 1,500,000 ریال

طرح جامع خانوار 2

 • ساختمان و تأسیسات : 3,500,000,000 ریال
 • اثاثیه و لوازم منزل : 1,500,000,000 ریال
 • اثاثیه و لوازم منزل پوشش سرقت : 250,000,000 ریال
 • مسئولیت مالی در قبال همسایگان : 500,000,000 ریال
 • فوت و نقص عضو (تا 4 نفر) : 1,600,000,000 ریال
 • هزینه پزشکی (تا 4 نفر) : 200,000,000 ریال
 • اجاره اسکان موقت : 150,000,000 ریال
 • جمع سرمایه تحت پوشش : 7,700,000,000 ریال
 • حق بیمه (یک سال) : 3,000,000 ریال

طرح جامع خانوار 3

 • ساختمان و تأسیسات 5,250,000,000 ریال
 • اثاثیه و لوازم منزل 2,250,000,000 ریال
 • اثاثیه و لوازم منزل پوشش سرقت 375,000,000 ریال
 • مسئولیت مالی در قبال همسایگان 750,000,000 ریال
 • فوت و نقص عضو (تا 4 نفر) 2,400,000,000 ریال
 • هزینه پزشکی (تا 4 نفر) 300,000,000 ریال
 • اجاره اسکان موقت 225,000,000 ریال
 • جمع سرمایه تحت پوشش : 11,550,000,000 ریال
 • حق بیمه (یک سال) 4,500,000 ریال

طرح جامع خانوار 4

 • ساختمان و تأسیسات 7,000,000,000 ریال
 • اثاثیه و لوازم منزل 3,000,000,000 ریال
 • اثاثیه و لوازم منزل پوشش سرقت 500,000,000 ریال
 • مسئولیت مالی در قبال همسایگان 1,000,000,000 ریال
 • فوت و نقص عضو (تا 4 نفر) 3,200,000,000 ریال
 • هزینه پزشکی (تا 4 نفر) 400,000,000 ریال
 • اجاره اسکان موقت 300,000,000 ریال
 • جمع سرمایه تحت پوشش : 15,400,000,000 ریال
 • حق بیمه (یک سال) 6,000,000 ریال

طرح جامع خانوار 5

 • ساختمان و تأسیسات 8,750,000,000 ریال
 • اثاثیه و لوازم منزل 3,750,000,000 ریال
 • اثاثیه و لوازم منزل پوشش سرقت 625,000,000 ریال
 • مسئولیت مالی در قبال همسایگان 1,250,000,000 ریال
 • فوت و نقص عضو (تا 4 نفر) 4,000,000,000 ریال
 • هزینه پزشکی (تا 4 نفر) 500,000,000 ریال
 • اجاره اسکان موقت 375,000,000 ریال
 • جمع سرمایه تحت پوشش : 19,250,000,000 ریال
 • حق بیمه (یک سال) 7,500,000 ریال

طرح جامع خانوار 7

 • ساختمان و تأسیسات 12,250,000,000 ریال
 • اثاثیه و لوازم منزل 5,250,000,000 ریال
 • اثاثیه و لوازم منزل پوشش سرقت 875,000,000 ریال
 • مسئولیت مالی در قبال همسایگان 1,750,000,000 ریال
 • فوت و نقص عضو (تا 4 نفر) 5,600,000,000 ریال
 • هزینه پزشکی (تا 4 نفر) 700,000,000 ریال
 • اجاره اسکان موقت 525,000,000 ریال
 • جمع سرمایه تحت پوشش : 26,950,000,000 ریال
 • حق بیمه (یک سال) 10,500,000 ریال

طرح جامع خانوار 9

 • ساختمان و تأسیسات 15,750,000,000 ریال
 • اثاثیه و لوازم منزل 6,750,000,000 ریال
 • اثاثیه و لوازم منزل پوشش سرقت 1,125,000,000 ریال
 • مسئولیت مالی در قبال همسایگان 2,250,000,000 ریال
 • فوت و نقص عضو (تا 4 نفر) 7,200,000,000 ریال
 • هزینه پزشکی (تا 4 نفر) 900,000,000 ریال
 • اجاره اسکان موقت 675,000,000 ریال
 • جمع سرمایه تحت پوشش : 34,650,000,000 ریال
 • حق بیمه (یک سال) 13,500,000 ریال
 • ساختمان و تأسیسات 19,250,000,000 ریال
 • اثاثیه و لوازم منزل 8,250,000,000 ریال
 • اثاثیه و لوازم منزل پوشش سرقت 1,375,000,000 ریال
 • مسئولیت مالی در قبال همسایگان 2,750,000,000 ریال
 • فوت و نقص عضو (تا 4 نفر) 8,800,000,000 ریال
 • هزینه پزشکی (تا 4 نفر) 1,100,000,000 ریال
 • اجاره اسکان موقت 825,000,000 ریال
 • جمع سرمایه تحت پوشش : 42,350,000,000 ریال
 • حق بیمه (یک سال) 16,500,000 ریال

طرح جامع خانوار 13

 • ساختمان و تأسیسات 22,750,000,000 ریال
 • اثاثیه و لوازم منزل 9,750,000,000 ریال
 • اثاثیه و لوازم منزل پوشش سرقت 1,625,000,000 ریال
 • مسئولیت مالی در قبال همسایگان 3,250,000,000 ریال
 • فوت و نقص عضو (تا 4 نفر) 10,400,000,000 ریال
 • هزینه پزشکی (تا 4 نفر) 1,300,000,000 ریال
 • اجاره اسکان موقت 975,000,000 ریال
 • جمع سرمایه تحت پوشش : 50,050,000,000 ریال
 • حق بیمه (یک سال) 19,500,000 ریال

طرح جامع خانوار 15

 • ساختمان و تأسیسات 26,250,000,000 ریال
 • اثاثیه و لوازم منزل 11,250,000,000 ریال
 • اثاثیه و لوازم منزل پوشش سرقت 1,875,000,000 ریال
 • مسئولیت مالی در قبال همسایگان 3,750,000,000 ریال
 • فوت و نقص عضو (تا 4 نفر) 12,000,000,000 ریال
 • هزینه پزشکی (تا 4 نفر) 1,500,000,000 ریال
 • اجاره اسکان موقت 1,125,000,000 ریال
 • جمع سرمایه تحت پوشش : 57,750,000,000 ریال
 • حق بیمه (یک سال) 22,500,000 ریال

بیمه آتش سوزی منازل مسکونی چیست؟

با خرید بیمه آتش سوزی منزل مسکونی خود را تحت پوشش بیمه آتش سوزي، صاعقه، انفجار، سيل، زلزله، طوفان قرار دهید. شما عزیزان با پرداخت حق بیمه بسیار اندک می توانید برای یک سال منزل خود را بیمه کنید.

بیمه نامه خریداری شده از چه زمانی فعال می شود؟

از ساعت 00:00 به بعد روزی که بیمه نامه را خریداری می کنید بیمه شما فعال خواهد شد.

آیا نیاز به بازدید از منزل جهت بیمه شدن می باشد؟

خیر طرح های فوق بدون بازدید از منزل شما صادر خواهد شد و نیازی به بازدید نمی باشد.

من کدام طرح را انتخاب کنم؟

با توجه به توان مالی خود و اثاثیه و ارزش ساختمان خود یکی از طرح های فوق را انتخاب کنید.

در صورت گم شدن بیمه نامه آیا بیمه نامه من معتبر خواهد شد؟

نیازی به بیمه نامه کاغذی نمی باشد و بیمه شما در سامانه بیمه دی کاملا ثبت شده و معتبر می باشد و در صورت بروز حادثه و عدم اتمام تاریخ بیمه نامه خسارت شما توسط شرکت بیمه پرداخت می شود.

آیا ماده 10 در بیمه نامه اعمال خواهد شد؟

درصورتی‌که بالاترین سرمایه نزدیک به سرمایه واقعی را انتخاب نماید ماده 10 اعمال نخواهد شد

برای واحدهای تجاری که در واحد مسکونی قراردارند میتوان از این بیمه نامه استفاده نمود؟

خیر

آیا امکان خرید چند بیمه نامه از طرح مزبور برای یک مکان ،امکان پذیر می باشد؟

خیر

4.6/5 - (14 امتیاز)