بیمه دی نمایندگی خلیلی کد 6559

صدور آنلاین انواع بیمه نامه در سراسر کشور

bimeh day

سفارش آنلاین بیمه آتش سوزی

نوع کاربری مورد بیمه را از بخش زیر انتخاب کنید

بیمه آتش سوزی دی

جامع منازل مسکونی

این بیمه نامه در قالب طرح های متنوع ویژه منازل مسکونی ارائه می شود

بیمه آتش سوزی دی

غیر صنعتی

این بیمه نامه برای تمامی مراکز غیر صنعتی مانند فروشگاه ها و بیمارستان ها و ... صادر می شود

بیمه آتش سوزی دی

صنعتی

این بیمه نامه صرفاً برای کارگاهها، واحدهای صنعتی و تولیدی صادر می شود

insday
bimeh day
پرسش و پاسخ بیمه ای
هزینه بیمه آتش سوزی چقدر است؟

حق بیمه شما بر اساس نوع کاربری محل مورد بیمه و نوع پوشش ها و سرمایه درخواستی برای هر کدام از پوشش ها مشخص می شود این مورد را می توانید از کارشناسان صدور بیمه نامه سوال فرمایید.

آیا پوشش سرقت در بیمه های آتش سوزی دی ارائه می شود؟

بله این مورد را می توانید در هنگام صدور بیمه درخواست دهید.

آیا برای پوشش سرقت و ترکیدگی لوله آب نیاز به بازدید می باشد؟

بله محل بیمه برای این موارد باید توسط کارشناس شرکت بازدید شود.

بنده حقوق بگیر از تامین اجتماعی می باشم آیا می توانم بیمه آتش سوزی دی را به صورت کسر از حقوق صادر نمایم؟

خیر این امکان فعلا در این زمان وجود ندارد و در آینده در صورت وجود چنین طرحی حتما اطلاع رسانی خواهد شد.

آیا تمام شرکت های بیمه ای از نظر ارائه پوشش ها یکسان می باشند؟

بله در تمام شرکت های بیمه ای تمام پوشش های درخواستی شما قابل ارائه می باشد البته قوانین داخلی هر شرکت با شرکت دیگر متفاوت می باشد شاید در برخی از شرایط برخی پوشش ها بنا به صلاحدید شرکت بیمه مورد نظر ارائه نشود.